تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - بگو این درد جدایی تا کی ؟

احساس غزل جون و نازنین جون..فریاد از عشقت فریاد
                بر لبم تا ابد اسم توست
                                اسیر عشقم که سرنوشتم طلسم توست
 
بگو این درد جدایی تا کی ؟
                     بگو این اشک تنهایی تا کی ؟
                                          عشق من نرفتی از یاد من
 
ذره ذره  جون سپردن تا کی ؟
                        دور از تو آهسته مردن تا کی ؟
                                                 عشق من تو بشنو فریاد من
 
فریاد از عشقت فریاد
              اشکای من به یاد عشق توست
                                   هر شب و هر روز چشم عاشق به راه توست
 
رفتی و چه فایده از گریه
                   ابر غم تو چشمم میشه بارون
                                          نیستی و باورم نمیشه رفتی آسون
 
رفتی و چه فایده از گریه
                              دل من تنگ همیشه
                                                     شکستی قلبم رو مثل شیشه