تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - تو تموم دنیامی تو تموم حرفامی تو همه لحظه گرم عاشق بودنی

احساس غزل جون و نازنین جون..


مث تو طاقت نداره واسه تو هردم می باره

دیگه اشكای من طاقت مونـدن نـدارن

نباشی بی توبازمیمیرن میریزن بی توهردم می بارن

تو تموم دنیامی تو تموم حرفامی تو همه لحظه گرم عاشق بودنی

یه ستاره داره چشمك میزنه از آسمون

داره دلمو می بره بـه یـه جای بی نام و نشون

اون ستاره همون چشمای تویه تو آسمون

داره پــرپــر میــزنـــه دلـــم واســه دیــــدن اون

تو تموم دنیامی تو تموم حرفامی تو همه لحظه گرم عاشق بودنی

مهم نیست

 
                قشنگ باشی

         قشنگ اینه مهم باشی 

                     حتی برای یک نفر