تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - نازنین دنیا همینه.......

احساس غزل جون و نازنین جون..


 چه تبسم قشنگی........وقتی به غمها بخندی

 آخه ارزشی نداره........دل به این دنیا ببندی

 نازنین دنیا همینه........اونکه خواب بود بدترینه

 نکنه تنهات گذاشته........آخره عشقها همینه

 میدونی چقدر عزیزه........قطره سپید شبنم

 مثل اون اشکای نازت.......رو تن گلهای مریم

 نازنین خدا بزرگه........غم واز خودت جدا کن

 ما که تنها نمیمونیم........آفرین اخمات واکن

بی تو بودن لحظه مرگ منه مرگ من لحظه بی تو بودن

    همه حرفامو گفتم واسه تو قصه این دلو می سپارم به تو

     تو اگه گفتی که من لایقتم تو بدون که تا ابد عاشقتم