تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - می دونم فراموشم كرده ،نمی دونم فراموشش كنم یا نه؟؟؟

احساس غزل جون و نازنین جون..


می دونم فراموشم كرده ،نمی دونم فراموشش كنم یا نه
شعله ی عشقش را تو دلم خاموشش كنم یا نه
چقدر یواش و بی صدا به خوابم پا گذاشت، می ترسید از خواب بپرم
فكر كردم اگه می دونست چقدر دوستش دارم
و چقدر خوشحالم می كنه اینطور آروم نمی اومد
ولی اون پیشم نیومد و فقط از خوابم گذر كرد
دنبالش كردم و دیدم كه به خواب پسری رفت و او را در آغوش كشید
ناخودآگاه چشمانم بسته شد ، خارج شدم
و چشم بسته در رویاها گم شدم
كمكم كنید ، یه نفر دستم را بگیرد
راه بیداری را پیدا نمی كنم یكی بیدارم كند
كابوس ولم نمی كند من خودم را گم كرده ام
لطفا به من بگویید كه اون فقط یه كابوس بود و بس

cartpostaleto.blogfa