تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد....

احساس غزل جون و نازنین جون..


شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادمبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرمبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرمبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
و بی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آردبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
و برف نا امیدی بر سرم یکریز می باردبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
خداحافظ ، تو ای بانوی شب های غزل خوانیبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانیبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانمبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانیبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar-20.com