تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - نمیدونم امشب چه حالی دارم و چی مینویسم...

احساس غزل جون و نازنین جون..


 

همه چیزمن توئی.....

 

نمیدونم امشب چه حالی دارم و چی مینویسم...

فقط میدونم دارم تو کوچه رویاهات قدم میزنم ...

هر چی میام جلو تر ازت دور تر میشم ...

همه کوچه بوی تو رو میده بوی نفسهات ...که از ته صدات منو میخونه...

تنها چیزی که باور نمیکنم دیدنته... شده برام یه آرزوی محال ...

هیچ وقت کنارم نیستی ...این فقط خیال تو که منو دنبال میکنه...

چقدر شیرینه رویایی که رنگ از وجود تو میگیره ...

چقدر آرامش بخشه وقتی که حتی در خیال پیش منی ......

وجودت حتی رویات بهونه موندنمه...پس اونو ازم نگیر......

 


اشك در چشمان من دریای غم دارد به دل...
خنده بر لب می زنم تا كس نداند درد دل...

مرا دردیست اندر دل كه گر گویم زبان سوزد....
وگر پنهان كنم ترسم كه مغز استخوان سوزد...