تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - نازنینم یا تو یا مرگ......

احساس غزل جون و نازنین جون..


تو مگه بهم نگفته بودی که به عشق من اسیری

 

زنده هستی به امیدی که یه روز برام بمیری

 

من مگه نگفته بودم که تو این دنیا غریبم

 

جز تو هیچ کسی نمونده تو یکی نده فریبم

 

تو مگه بهم نگفته بودی سایه سایه پا به پامی

 

هر جای دنیا که باشم من نباشم تو باهامی

 

من همونم که چه آسون چشمامو به تو فروختم

 

لحظه لحظه با تو خندیدم و از اشک تو سوختم