تبلیغات
احساس غزل جون و نازنین جون.. - می چینم گل های یاس و رازقی برای تو....

احساس غزل جون و نازنین جون..


دلم پر می زنه واسه دوباره دیدنت

می شمره ستاره هارو تا روز رسیدنت

می چینم گل های یاس و رازقی برای تو

تا بذارم جلوی رات سر جای پای تو

می کنه بهونه ی دیدنتو باز این دلم

می گه بسه اتتظار کی تمومه غصه و غم

کاغذهای خط خزیم از انتظارم سیاهه

ولی چشم امیدم باز هم به سوی خداهه

پس بیا ورق بزن به سوی لحظه ی نوید

پس بیا ورق بزن این خط خط های نا امید